Ons team

Het team van de Borgh is enthousiast en ambitieus om de kinderen die ons worden toevertrouwd te begeleiden, te ondersteunen en op eigen niveau te helpen naar zelfstandige wereldburgers. Het team bestaat uit een veelkleurig geheel van jonge en meer ervaren collega's, we hebben een mooie balans in meesters en juffen gespecialiseerd in de groep(en) die hen is toevertrouwd. We streven er naar om niet meer dan twee vaste leerkrachten voor de groep te hebben. Daarnaast is er extra hulp door de inzet van onderwijs-assistenten. Voor de gymlessen is er een combi-coach.