Ziekmelden

Als uw zoon/dochter ziek is, kunt u dit doorgeven via de School-app (Socialschools) aan de groepsleerkracht.

Een andere mogelijkheid is via de mail of een telefoontje naar school.