Waar staan we voor

In onze naam zijn twee elementen zichtbaar:  Natuurlijk de verwijzing naar het dorp Borger, maar daarnaast is het “geborgen voelen” ook een aspect dat doorklinkt in C.K.C. de Borgh . In deze geborgenheid en een goede sfeer op school kunnen de kinderen zich ontwikkelen met al hun veelkleurige talenten. Daarbij zijn de ontmoeting, het samenwerken en de uitdaging belangrijke elementen, waarbij het team van de Borgh de kinderen ondersteunt en stimuleert om zich te ontwikkelen en hun plek in de maatschappij te vinden.

We willen een open christelijke school zijn. Dat wil zeggen: iedereen is welkom! We vinden waarden en normen belangrijk. Kernwoorden die we invulling willen geven in de dagelijkse praktijk, zijn: Vertrouwen, veiligheid, rust en weders respect (uitgangspunten van de kanjertraining).

In de praktijk proberen we:

  • Elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te geven. 
  • Een omgeving, waarin het kind gestimuleerd wordt om zichzelf te ontwikkelen. 
  • De mogelijkheden die elk kind heeft als basis te nemen voor ons handelen.
  • Het kind te leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander.
  • Het kind te leren om de maatschappij en de medemens open tegemoet te treden. 

Zo probeert de school inhoud te geven aan het begrip “christelijk”. Vanzelfsprekend doet de school dat samen met de ouders/verzorgers.