Leerlingenraad

Elk nieuwe schooljaar worden er in alle groepen klassenvertegenwoordigers gekozen voor de leerlingenraad. Samen met de directeur van onze school denken ze na over het beleid van de Borgh. In 5 bijeenkomsten verspreid door het schooljaar kunnen alle thema m.b.t. de school aan bod komen. Zo zijn er de afgelopen periode de volgende agendapunten besproken : Schoolplein afspraken, ons nieuwe schoolgebouw en schoolplein vergroening, extra activiteiten in de groepen. De leerlingenraad koppelt de afspraken en besluiten terug naar hun eigen groep en mogen vanuit de groep ook zelf agendapunten inbrengen, zo proberen we met elkaar een (nog) betere school te worden.