Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op een kindcentrum kunnen klachten voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk opgelost worden via de leerkracht of de directie. Voor klachten waar geen oplossing voor wordt gevonden hebben wij een klachtenregeling opgesteld, die op het kindcentrum ter inzage ligt. Er is een vertrouwenspersoon op school. Op de Borgh is dat juf Gea Janssen.

Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost binnen de school, kan een beroep gedaan worden op de klachtencommissie van CKC Drenthe.

Klachtencommissie CKC Drenthe

t.a.v. dhr. B. Krijgsheld, voorzitter

Postbus 167

9400 AD  Assen

klachtencommissie@ckcdrenthe.nl